AlarmTime: 2021-05-22 00:28:04.610
EventText 1: Annat
EventText 2: Lyfthjälp
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 22 maj 2021