AlarmTime: 2021-05-25 02:43:29.601
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Mindre, fristående byggnad
Place: Mångberg
Community: mora
Senast uppdaterad: 25 maj 2021