AlarmTime: 2021-05-28 13:32:22.211
EventText 1: Brand ute - terräng
EventText 2: Gräsbrand
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 28 maj 2021