AlarmTime: 2021-05-29 16:05:47.424
EventText 1: Flyghändelse
EventText 2: Larm från allmänhet
Place:
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 29 maj 2021