AlarmTime: 2021-06-02 08:59:14.583
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 2 juni 2021