AlarmTime: 2021-08-27 08:44:49.109
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Mora- Sanda
Community: Mora
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021