AlarmTime: 2021-08-28 15:05:42.388
EventText 1: Brand ute - terräng
EventText 2: Gräsbrand
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 28 augusti 2021