AlarmTime: 2021-08-29 06:29:22.442
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Älvros
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 29 augusti 2021