AlarmTime: 2021-09-23 08:45:47.712
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Venjan
Community: Mora
Senast uppdaterad: 23 september 2021