AlarmTime: 2021-09-25 14:38:24.530
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Övrigt
Place: Björkgärdet
Community: Mora
Senast uppdaterad: 25 september 2021