AlarmTime: 2021-09-30 15:11:37.476
EventText 1: Soteld
EventText 2:
Place: ingärdningsbodarna
Community: Mora
Senast uppdaterad: 30 september 2021