AlarmTime: 2021-10-12 12:35:18.314
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Korsningen Sollerövägen
Community: Mora
Senast uppdaterad: 12 oktober 2021