AlarmTime: 2021-11-07 09:38:18.237
EventText 1: Trafikolycka - mindre motorfordon
EventText 2: Terräng
Place: Selbäck
Community: Mora
Senast uppdaterad: 7 november 2021