AlarmTime: 2021-11-12 08:55:22.840
EventText 1: Fastklämd
EventText 2:
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 12 november 2021