AlarmTime: 2021-12-23 09:55:00.930
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel
EventText 2: Ute
Place: Siljansnäs
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 23 december 2021