AlarmTime: 2021-12-28 11:11:57.330
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 28 december 2021