AlarmTime: 2022-01-02 18:14:40.490
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: mellan Risberg och Evertsberg
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 2 januari 2022