AlarmTime: 2022-06-20 07:36:03.200
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel
EventText 2: Kommunalt vatten
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 20 juni 2022