AlarmTime: 2022-09-14 04:51:53.381
EventText 1: Röklukt - byggnad
EventText 2: Villa
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 14 september 2022