AlarmTime: 2023-02-24 14:19:55.446
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: I höjd med Flygplatsen
Community: Mora
Senast uppdaterad: 24 februari 2023