AlarmTime: 2023-03-04 11:27:11.940
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Personbil
Place:
Community: Mora
Senast uppdaterad: 4 mars 2023