AlarmTime: 2023-03-07 17:42:39.921
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 7 mars 2023