AlarmTime: 2023-03-10 10:50:38.924
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Strax innan Kättbo
Community: Mora
Senast uppdaterad: 10 mars 2023