AlarmTime: 2023-03-18 06:28:49.912
EventText 1: Trafikolycka - mindre motorfordon
EventText 2: Övrigt
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 18 mars 2023