AlarmTime: 2023-08-26 20:37:55.177
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Övrigt
Place: Oxberg
Community: Mora
Senast uppdaterad: 26 augusti 2023