AlarmTime: 2024-02-03 15:12:31.588
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Särna.
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 3 februari 2024