AlarmTime: 2024-02-08 10:59:54.024
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Lastbil
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 8 februari 2024