AlarmTime: 2024-02-11 07:58:32.753
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Flickerbäcken
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 11 februari 2024