AlarmTime: 2024-05-25 19:08:53.367
EventText 1: Djurräddning
EventText 2: Större tamdjur
Place: Söder om Åkerö
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 25 maj 2024