AlarmTime: 2024-06-05 15:04:39.216
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja
EventText 2: Kommunalt vatten
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 5 juni 2024