Mora kommun bygger en ny brandstation

En brandstation som modern brandstation som är redo för framtiden. Den nya brandstationen kommer att ligga i korsningen Mäxvägen/Svedjärnsvägen, precis intill industriområdet Örjastäppan.


Sedan ett par år tillbaka har arbetet med att förbereda för en ny brandstation pågått i Mora kommun. Den nuvarande på Eldsläckarevägen är från 1955 och har stora brister, både ur arbetsmiljö-, verksamhets- och bärighetssynpunkt.

Effektiv och framtidssäker

Storleken på den nya brandstationen blir cirka 3 300 m2. En jämförelse med de nybyggda brandstationerna i Vansbro och Karlskoga visar att brandstationen i Mora kommer att bli yteffektiv.

– Vi har jämfört flera olika lokaler såsom kök, dagrum, logement, kontor med mera. Vi har inte störst tilltagen yta per anställd utan snarare tvärt om. Tillsammans med arkitekter och konsulter har vi lyckats utnyttja ytorna effektivt utan att inskränka på verksamhetens behov, säger räddningschef Johan Szymanski.

Brandstationen är också förberedd inför framtiden om verksamheten expanderar.

– Befolkningen i Mora växer, vilket kan komma att ställa ökade krav på brandkåren. Vi räknar med att nyttja lokalerna i 50 år, säger Johan Szymanski.

Stort behov av ny brandstation

Den nuvarande brandstationen på Eldsläckarevägen byggdes 1955 och har stora brister ur arbetsmiljö-, verksamhets- och bärighetssynpunkt. Vagnhallen är inte dimensionerad utifrån dagens fordon, ledningsförmågan är i princip obefintlig och lokalerna är i mycket dåligt skick.

Totalt finns 85 miljoner kronor avsatta i kommunens investeringsbudget, varav 45 miljoner under 2017 och 37 miljoner under 2018. Kommunen räknar också med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att bidra ekonomiskt.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge tekniska nämnden tillstånd att sätta igång byggnationen av Moras nya brandstation. Beslutet kommer att fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari.

Senast uppdaterad: 19 december 2018