Föreläsning i USA om sommarens skogsbränder

Erfarenheterna från sommarens skogsbränder i Sverige har vållat stort intresse i landet, men några händelser har även uppmärksammats utomlands. Något som kanske kan leda till utveckling av släckmetoder och framtida forskningsprojekt.

Personer på bilden från vänster: Johan Szymnaski, Professor Rodrigo Nieto-Gómez, Åse Lunde

Personer på bilden från vänster: Johan Szymanski, Professor Rodrigo Nieto-Gómez, Åse Lunde

Professor Rodrigo Nieto-Gómez vid Center for Homeland Defense and Security, Naval Postgraduate School följde arbetet i somras från USA och blev intresserad av det nytänkande som genomsyrade insatsen på Älvdalens skjutfält.

-Vi blev inbjudna till Washington för att berätta om insatsen med fokus på okonventionella metoder, däribland idéerna om snö, konstgjort regn och bombningen, säger brandchef Johan Szymanski.

Under onsdagen genomförde han tillsammans med Åse Lunde, stabschef under insatsen, en föreläsning på temat ”Rapid innovation, Unconventional fire respons during unpredictible forest fire in complex environment”.
Deltagarna kom bland annat från United States Citizenship and Immigration Services, United States Secret Service, Department of Health, Office of emergency, Federal Emergency Management Agency, Department of Emergency and Military Affairs, Transportation Security Department, Air National Guard, Army National Guard, NORAD samt flera Fire Departments och Police Departments.

-De var väldigt intresserade och engagerade. Extremväder och skogsbränder är ett stort problem i USA, särskilt i Californien. Vi har sått ett frö för utveckling av taktik och metod och kanske till och med för kommande forskningsprojekt, avslutar Szymanski.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019