Läget inför vårfloden 2019

Förra årets snösmältning orsakade en hel del höga flöden i våra fem medlemskommuner. Årets vårflod ser betydligt gynnsammare ut.

Bild

Översvämning 2018

Förra årets snösmältning förorsakade en hel del problem med isproppar och översvämningar. Igår hade länsstyrelsen, kommunerna och samverkande aktörer en avstämning om läget inför vårfloden 2019.

Glädjande nog ser läget bättre ut i år. Det svalare vädret har lett till att avsmältningen saktat in och i tiodygnsprognosen finns det inget som tyder på någon förändring i vädret som skulle kunna öka flödena kraftigt.

Prognoserna för vårfloden ser generellt goda ut för tillfället. Brandkåren Norra Dalarna följer dock utvecklingen nogsamt för att vid behov vidta förberedande åtgärder.

Senast uppdaterad: 4 april 2019