Leksands kommun väl förberedda för skogsbränder

Leksands kommun är något av en föregångskommun när det gäller beredskap för skogsbränder. Sedan årsskiftet finns en kommunal skogsbrandsresurs som kan sättas in för efterbevakning och eftersläckning på kommunal skogsmark.

Övning Leksand

Personal från Leksands kommun övar på skogsbrand

Leksands kommun är något av en föregångskommun när det gäller beredskap för skogsbränder. Sedan årsskiftet finns en kommunal skogsbrandsresurs som kan sättas in för efterbevakning och eftersläckning på kommunal skogsmark.

-Det här är otroligt positivt och borde fungera som modell för många andra kommuner i landet, säger brandchef Johan Szymanski.

Övning har skett den senaste tiden för att utbilda kommunal personal i hur utrustningen fungerar och hur arbetet ska gå till. Utrustningen består av allt från pumpar, självresande bassänger till slang och allt finns samlat på en lastväxlarcontainer.

- Det är totalt 60 personer som ingår i en personalpool och kan kallas ut vid behov, berättar Anders Bröms, distriktschef i Leksand och ansvarig för utbildningen.

Orsaken till att skogsbrandsresursen har kommit på plats är erfarenheter från bränder sommaren 2018.

Senast uppdaterad: 12 juni 2019