Stort samarbete inom Räddningsregion Bergslagen

Erfarenheterna från bränderna 2014 och 2018 är tydliga, brandkåren i Sverige måste öka förmågan att leda långvariga, komplexa och stora räddningsinsatser. Nu kommer lagkrav på övergripande systemledning, Brandkåren Norra Dalarna tittar på stort samarbete i region Bergslagen.

Räddningsregion Bergslagen

RäddningsRegion Bergslagen

Erfarenheterna från bland annat bränderna 2014 och 2018 talar sitt tydliga språk - brandkåren måste genom samverkan stärka förmågan att leda stora, komplexa räddningsinsatser. Ett projekt som pågår är RäddningsRegion Bergslagen vilket omfattar brandkårer från fem olika län.

-Det handlar om att stärka den övergripande systemledningen tillsammans, där vi exempelvis bygger upp en gemensam räddningscentral med brandbef...äl i tjänst dygnet runt. På inget sätt tar de över vår brandkår, utan det handlar om att vi alla ska bli starkare tillsammans, därför kommer alla resurser användas tillsammans och gemensamt där de behövs som bäst, säger förbundsdirektör Johan Szymanski.

Planen är att samarbetet ska påbörjas i maj 2020 och vara fullt utbyggt 2022.

-När det är fullt utbyggt kommer vår räddningscentral, SOS-alarm och Polisens ledningscentral sitta i samma lokaler. Det kommer underlätta och effektivisera samverkan och samordning, fortsätter Szymanski.

Staten planerar en lagändring som ställer krav på landets brandkårer att ingå i övergripande systemledningar, även viss ekonomisk kompensation tillförs kommunerna från staten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är väldigt positiv till RäddningsRegion Bergslagen och bistår projektet med både kompetens och ekonomi.

Hela Värmlands och Örebro län förväntas ansluta, i Dalarna är dock läget ett annat där en majoritet av kommunerna sannolikt ansluts till räddningsregionen (totalt åtta kommuner vilket omfattar Södra Dalarnas räddningstjänst, Brandkåren Norra Dalarna samt Malung-Sälen). Även brandkårer från Västmanland och Västra Götaland planerar att ingå i samarbetet.

Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna ska behandla frågan i december.

Senast uppdaterad: 15 november 2019