Totalförsvarsövning TFÖ20

Under 2020 genomförs den första totalförsvarsövningen (TFÖ) sedan 33 år tillbaka och syftar till att öka totalförsvarets förmåga och öva samverkan mellan det militära och civila försvaret.

Totalförsvarsövning (bild från branden på Trängslet 2018)

Totalförsvarsövning (bild från branden på Trängslet 2018)

Under 2020 genomförs den första totalförsvarsövningen (TFÖ) sedan 33 år tillbaka och syftar till att öka totalförsvarets förmåga och öva samverkan mellan det militära och civila försvaret. Brandkåren Norra Dalarna har deltagit i den första övningsomgången tillsammans med exempelvis försvarsmakten, polisen, länsstyrelsen, kommuner, regioner med flera.

-Vårt uppdrag i händelse av höjd beredskap eller väpnat angrepp är bland annat att skydda befolkning...en, upptäcka farliga områden, indikera och sanera för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. Vi ska också svara för första hjälpen och transport av skadade, stora och komplicerade uppdrag som givetvis kräver enormt mycket utbildning, övning och utrustning, berättar Johan Szymanski, brandchef.

Övningen TFÖ20 kommer pågå under hela året och innefattar både det militära och civila försvaret.

-Den första delen av övningen har varit väldigt givande. Vi har fått möjlighet att identifiera förbättringsområden och öva på helt andra scenarios än vad vi normalt gör. Det gamla ”civilförsvaret” finns inte längre kvar utan nu pågår en uppbyggnad av ett nytt civilt försvar som tillsammans med det militära ska skydda Sverige vid gråzonsproblematik, höjd beredskap och krig, säger Peter Bäcke, vice brandchef.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns mer information om övningen, totalförsvar och civilt försvar. https://www.msb.se/…/kr…/om-totalforsvar-och-civilt-forsvar/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 januari 2020