Årsbokslutet 2019 visar positivt resultat

Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna har godkänt årsbokslutet 2019 som visar ett positivt ekonomiskt resultat med ca 104 tkr. Måluppfyllnaden är hög och förmågan att förebygga och hantera olyckor har ökat.

Bild

Medlemsråd på nya brandstationen den 20 februari

Torsdagen den 20 februari genomfördes ett medlemsråd, ett möte där vi träffar politiska företrädare för våra medlemskommuner samt kommunchefer, revisorer och ekonomichefer.

-Vi berättade bland annat om verksamheten 2019, det stora arbete som genomförts med rekryteringar och det utbildningsbehov som finns, berättar Anders Lasses, operativ chef.

Vidare redovisades årsbokslutet och uppföljning av våra verksamhetsmål.

-Årsbokslutet visar ett positivt resultat på ca 100 tkr, det känns väldigt bra att vi lyckats bedriva verksamheten inom givna ramar, säger Johan Szymanski, förbundsdirektör.

Även den förebyggande verksamheten presenterades och jämförelser gjordes med andra brandkårer i länet.

-Vi ligger bra till, följer vår tillsynsplan och ser till att hjälpa och stödja våra näringsidkare och enskilda. Nu går vi snart ut med en kampanj riktad mot äldre som vi hoppas kommer stärka brandskyddet, berättar Johan Bodins, chef för förebyggande verksamheten.

Även på material och fordonssidan har det hänt en del.

- Både Idre och Särna har nu för första gången tankbilar, vilket är extremt viktigt vid bränder. Dessutom har värnen i Åsen och Storsätern fått mer ändamålsenliga fordon, avslutar Peter Bäcke, stf förbundsdirektör.

Senast uppdaterad: 21 februari 2020