Tankbilar förstärker Idre och Särna

Under många år har det saknats tankbilar i både Idre och Särna. Området växer kraftigt och bedöms göra så de närmaste åren, därav har behovet av vatten ökat vid bränder och andra olyckor.

Bild

Ny tankbil i Idre med radionummer 225-7240

Brandkårens norra område växer, bland annat med Idre Himmelfjäll men det planeras även för kraftig expansion i många andra anläggningar såsom Idre fjäll, Fjätervålen med flera. För att möta detta har vi identifierat risker i vår riskanalys och konstaterat behov av ökad beredskap samt tillgång till tankbilar i området.

-Som ett första steg har vi försett både Särna och Idre med varsin tankbil. De är båda begagnade men stärker vår förmåga att hantera både bränder i byggnader och bränder utomhus, ett välkommet tillskott som gör det tryggare för dem som bor och vistas i området, konstaterar förbundsdirektör Johan Szymanski.

Idre och Särna har tidigare enbart haft släckbilar med begränsad mängd vatten, men nu har kapaciteten ökat ordentligt. I Särna pågår dessutom ett prov med första insatsperson (FIP) vilket innebär att en brandman har ett utryckningsfordon med sig dygnet runt och kan rycka ut inom 90 sekunder. Dessutom gör det att vi kan rekrytera lite längre från brandstationerna.

Tankbilen i Idre levererades efter årsskiftet och kommer från Nerikes brandkår.

- Vi har nu utbildat vår personal på bilen och tagit den i skarp drift. Det känns väldigt tryggt att veta att vi har vatten med oss ut redan från start, dessutom kan vi begära tankbil från Särna med 10 000 liter vatten vid behov. Det här har vi väntat på länge, avslutar Svante Månsson, stationschef i Idre.

Senast uppdaterad: 21 februari 2020