Information om coronavirus

Brandkåren följer de nationella direktiven och riktlinjerna som har gått ut när det gäller det nya coronaviruset. Det gäller i första hand statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och MSB. I Dalarna är det Länsstyrelsen som samordnar arbetet bland länets kommuner. Det är Region Dalarna som har sjukvårdsansvaret.

Bild

Information Corona

Under fredagen den 6 mars sammankallades länets krishanteringsaktörer för att fatta beslut om gemensam inriktning. Följande gäller:

  • För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer.

  • Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.

  • Om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, ring Vårdguidens telefonnummer 1177, besök inte vårdcentral eller akutmottagning.

Mer information kan erhållas via Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats., där det även finns frågor och svar.

Information till egen personal

Brandkåren Norra Dalarna följer läget och har tagit fram instruktion för hur medarbetare ska hantera en eventuell situation där man möter en patient som misstänks eller är bekräftat smittad.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar dagligen vilka områden som klassas som riskområden, t. ex. Iran, Hubei i Kina och Norra Italien. Om man som anställd har varit i de aktuella områdena och känner av symtomen hosta, andningssvårigheter eller feber ska du:

  1. Ringa vårdguiden 1177
  2. Kontakta din chef

Om du inte känner av sjukdomssymptomen ska du arbeta som vanligt, även om du har besökt de aktuella riskområdena.

Om du är orolig eller osäker på om du kan ha smittats ska du ringa 1177. Det är viktigt att du inte åker till vårdcentral eller sjukhus om du inte uppmanats att göra det.

Om sjukvården bedömer att du bör stanna hemma och inte gå till arbetet trots att du inte uppvisar symptom, finns möjlighet att via 1177 få så kallad smittbärarpeng från försäkringskassan Länk till annan webbplats..

Även de nationella arbetsgivarorganisationerna går ut med att personal bör gå till jobbet så länge man inte har symptom. Enligt smittskyddsläkare sker smittspridning först när sjukdomen bryter ut.

Mer information kan erhållas via Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats., där det även finns frågor och svar.


Senast uppdaterad: 6 mars 2020