Uppdaterad information gällande Corona

Måndag 16 mars gäller nya regler för besök på brandstationer, utbildningar och tillsyner.

Bild

Regler för virussmitta

Idag har Brandkåren Norra Dalarna uppdaterat pandemiberedskapsplanen som beskriver hur vi ska agera om vi drabbas av ett pandemiutbrott med många sjuka i vår organisation. Bland annat handlar det om förändringar i beredskapen och omprioritering av verksamhet m.m.

Redan nu har förbundsdirektören fattat beslut om flera förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning, bland annat:

  • Förbud mot studiebesök på våra brandstationer, förbokade möten fortsätter då vi har möjlighet att kontakta dessa i förväg.
  • Utbildningsstopp införs med anledning av besöksförbudet, likaså pausar vi tillsynsverksamheten för att inte belasta våra verksamhetsutövare just nu.
  • Konferenser m.m. ska undvikas så långt det är möjligt.
  • Objektsorienteringar stoppas, dvs. övningar där vi besöker olika verksamheter.

Gällande prioriterad verksamhet, vilket utgörs av vår utryckning och Stab- och servicefunktion, gäller följande:

  • Verksamhet fortgår enligt plan,
  • Övningar genomförs med restriktioner för objektsorienteringar m.m.

För egen personal är det extremt viktigt att inte gå till jobbet om man upplever minsta symptom. Arbetsgivaren kan också, med omedelbar verkan, besluta att skicka hem en medarbetare.

Via följande video förklaras pandemiplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i korthet.

Senast uppdaterad: 16 mars 2020