16 nya brandmän utbildade

De senaste veckorna har det varit fokus på utbildning inom Brandkåren Norra Dalarna. Eftersom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB tillfälligt lade ner sin utbildning på grund av Corona fick brandkåren själva genomföra den så kallade preparandutbildningen.

Bild

Rökdykare på väg för att genomföra insats

- Under veckorna har de nya brandmännen fått lära sig allt från lagstiftning, rökdykning, riskbedömning till hur man hanterar en situation med trafikolyckor, människor i nöd till drunkningar, berättar Mattias Ström, distriktschef i Vansbro.

Under fredagen genomfördes både skriftligt prov samt insatsövningar där eleverna fick visa vad de lärt sig under utbildningen.

- Efter en introduktion på sin hemmastation är brandmännen redo att påbörja sina beredskapstjänster, vilket kommer väl till pass nu när vi närmar oss sommaren, avslutar Anders Bröms, distriktschef i Leksand.

För att genomföra utbildningen har all skift- och dagtidspersonal i förbundet hjälpts åt, ytterligare en fördel med att vara flera tillsammans.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020