Uppmaning att använda brandvakt vid skogsarbete

 Under den senaste tidens torka har flera skogsbränder inträffat som orsakats av gnistor från olika sorters arbetsmaskiner i skogen. Brandkåren uppmanar nu dessa att nyttja brandvakt till dess brandriskvärdena minskat och marken blivit fuktigare.

Bild

Använd brandvakt i skogen

Uppmaningen riktas till samtliga maskiner som befinner sig i skogen och riskerar att bilda gnistor, t. ex. då kedjor eller hasplåtar slår mot stenar.

-Så sent som idag inträffade en skogsbrand i Mora kommun där gnistor från en skogsmaskin orsakade en brand. Branden är under kontroll, men vi vill uppmana skogsmaskinsförare att nyttja brandvakt från och med nu så att de upptäcker eventuella bränder tidigt, kan slå larm och kan sätta in åtgärder direkt, säger Johan Szymanski, brandchef.

Kommande dygn ser brandriskvärdena ut att öka ytterligare där en stor del av Dalarna når både brandrisk 5 och 5E (Extrem).

Senast uppdaterad: 1 juni 2020