Förbundsdirektör blir räddningsledare i Stockholm

Förbundsdirektören, tillika räddningschefen för Brandkåren Norra Dalarna Johan Szymanski har blivit erbjuden en tjänst som vakthavande brandingenjör i Stockholm.

JS

Johan Szymanski, förbundsdirektör och räddningschef

Få personer inom svensk räddningstjänst har erfarenhet av att leda stora, komplexa räddningsinsatser. Att arbeta som vakthavande brandingenjör i Stockholm innebär att leda de allra största händelserna i Sveriges mest komplexa miljö i allt från Kungliga slottet, tunnelbanan till flyghaverier på Arlanda och eventuella terrorhändelser.

- Det här har varit en pojkdröm ända sedan jag bestämde mig för att läsa till brandingenjör. Det är viktigt att följa sina drömmar. Provar jag inte detta är jag rädd att jag kommer ångra mig resten av livet, det finns ingen operativ tjänst som är mer utmanande än den här i Norden, säger Johan Szymanski.

Förbundsdirektören har beviljats tjänstledigt i sex månader från och med 1 september. 

- Jag tycker att det är roligt att Johan får den här möjligheten, men jag vill också uttrycka min förhoppning att han kommer att vilja komma tillbaka. Det skulle vara stärkande för vår direktion att förbundsdirektören får ytterligare erfarenheter med sig i det viktiga arbetet, säger Anna Hed (C) ordförande i direktionen. 

Tillförordnad chef för Brandkåren Norra Dalarna blir Henric Helander. 

Senast uppdaterad: 10 juni 2020