Övning trots semestertider

På brandkåren råder det förvisso semesterperiod men det betyder inte att aktiviteterna minskar. Oavsett om det inträffar larm eller inte så övar vi kontinuerligt.

Flyghaveri

Brandman förbereder insats mot havererat flygplan

- Idag har vi fokuserat på taktik och metod. Vi inledde med teori kring villa-, lägenhets-, vinds- och källarbrand, berättar Johan Szymanski, räddningschef.

Därefter var det förflyttning till övningsfältet. Första övningarna var insats mot brand i flygplan där både vatten och mindre mängd skum användes.

- Brand i ett flygplan är ett av få tillfällen vi kan behöva lägga skum för livräddning, därför behöver vi öva momenten och säkerställa att vi har förmåga att få fram skummet, säger Lisa Dahler, brandman.

Därefter övade vi standardutlägg, vilket innebär att man övar på att göra klart för rökdykarna att gå in i en byggnad med slangarna färdiga.

- Vi körde ett par gånger för att vara så snabba som möjligt, målet är att alltid vara klara på högst 60 sekunder, informerar brandman Kristoffer Williams.

Efter att dessa övningar genomförts var det dags för final med släckteknik och övertändning. Dessa övningar genomförs i en särskild container för att få kunskap och förståelse för brandförlopp och hur våra olika verktyg påverkar branden.

- Vi provade först konventionellt med våra dimstrålrör, sedan gick vi över på dimspikar och avslutade med pulverspikar. Både dim- och pulverspikarna är som stora spikar man kan slå in utifrån, sedan kan de påverka branden på olika sätt. Samtidigt är det viktigt att brandmännen får känna på värme så man vet vad man möter i skarpa lägen, avslutar styrkeledare Björn Blomstedt.

Övertändning

Övertändning

Senast uppdaterad: 23 juli 2020