Avsyning av brandfarliga och explosiva varor

Visste ni att brandkåren är tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor? Årets jaktsäsong närmar sig med stormsteg och jakt är ofta synonymt med tillståndspliktig verksamhet.

Kontroll av hur ammunition förvaras

Torgny Halvarsson på Mountain Sports Idrefjäll och brandingenjör Mattias Lindgren

I veckan var det dags för brandingenjör Mattias Lindgren att göra avsyning av två verksamheter i Idre, Idrefjällens Sport och Mountain Sports Idrefjäll.

- Fokus är att säkerställa att verksamheterna har säker hantering och förvaring samt i övrigt uppfyller kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor, säger Mattias Lindgren.

Bland annat kontrollerades förvaring av ammunition, men även brandfarlig gas som ofta används vid olika typer av friluftsaktiviteter.

- Utanför Mountain Sports Idrefjäll låg det en orädd ren och väntade när jag kom, att vårt geografiska område är stort råder det inget tvivel om, avslutar brandingenjör Lindgren.

 

Senast uppdaterad: 30 juli 2020