Födelsedag för räddningsregion Bergslagen

Den operativa ledningsorganisationen som omfattar Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland firar idag sin födelsedag.

Bild på en tårta med ett ljus och texten räddningsregion Bergslagen

Räddningsregion Bergslagen fyller 1 år!

Idag, 12 maj 2021, fyller Räddningsregion Bergslagen (RRB) 1 år! Grattis till en pigg och stark ettåring! RRB är en gemensam, operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Den innebär att alla räddningsinsatser i området numera leds från en gemensam ledningscentral i Örebro som bemannas med personal från de 17 ingående räddningstjänsterna.

Syftet med RRB är att åstadkomma ökad samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster och därmed uppnå en mer effektiv användning av resurser och större förmåga att genomföra räddningsinsatser.

I oktober 2020 beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor som innebär att alla räddningstjänster i landet behöver hitta en liknande lösning. Förbundsdirektör Henric Helander berättar;

”Ett år har nu gått sedan Räddningsregion Bergslagen (RRB) driftsattes. RRB har hanterat flera komplexa insatser under det gångna året med bra resultat. Men vi ser också vilken stor nytta vi har av RRB även vid mindre bränder och andra olyckor. RRB har även inneburit andra fördelar än bara operativ ledning. Vi har skapat ett stort nätverk med arbetsgrupper inom personalfrågor, teknik- och metodutveckling och media för att nämna några. Vi utvecklar RRB varje dag och det känns tryggt och spännande att vara en del av något som faktiskt är ett av de största samverkansprojekt för räddningstjänst vi har sett i Sverige. Allt kokas ner till att vi kan erbjuda medborgarna i norra Dalarna ett bättre skydd mot olyckor och det känns väldigt bra”.

Vad är RRB?

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna. Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

Räddningsregion Bergslagen är unikt på så sätt att det har byggts tillsammans av de ingående räddningstjänsterna och att det är det första i sitt slag utanför storstadsregionerna.

Senast uppdaterad: 15 november 2021