Eldning utomhus - Brandriskprognos

Varje år rycker brandkåren ut på många gräs- och skogsbränder. I de allra flesta fallen beror det på att man har eldat skräp eller grillat med dåligt omdöme och dålig framförhållning under torra och varma perioder.

Det är därför viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.
Du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att eldandet inte leder till besvär för miljön och människors hälsa. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden, var förberedd med släckutrustning samt placera elden på ett strategiskt smart ställe.

Eldningsförbud - Brandriskprognos

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan eldningsförbud råda. Eldningsförbudet beror på aktuell brandriskprognos.

Aktuell brandsriskprognos finns på Länsstyrelsens kriswebbplats (Klicka här).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Graderingen av brandrisk är:
1. - Mycket liten brandrisk
2. - Liten brandrisk
3. - Normal brandrisk
4. - Stor brandrisk
5. - Mycket stor brandrisk
5E. - Extrem stor brandrisk
Notera att vid brandrisk 4, 5 och 5E gäller alltid eldningsförbud.

Det går också att ringa en automatisk telefonsvarare för aktuell brandriskprognos

(N) - Mora, Orsa och Älvdalen: 0250 - 260 01
(SO) - Leksand: 023 - 48 88 62
(SV) - Vansbro: 0280 - 181 19

För mer infomration om eldning utomhus, läs gärna Länsstyrelsens vägledning för Eldning utomhus

Anmälan majbrasa

I samband med valborg ska du anmäla din majbrasa eftersom du eldar efter att det har blivit mörkt. Anmälan görs direkt via formuläret nedan:
Anmälan majbrasa

Vanliga frågor

  • Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas tillgängliga. Det är även bra att ha en brandtålig kratta och spade.
  • Brasor bör endast innehålla torrt ris och kvistar. Övrigt trädgårdsavfall som löv eller annat brännbart som pappkartonger är olämpligt att elda på grund av risken för flygbränder och otrevlig och farlig rök.
  • Elda små ytor för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
  • Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
  • Elda inte när det har blivit mörkt. Personer i närheten kan uppfatta det som en nödsituation och larma brandkåren.
  • Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, risken för brännskador är stor!
  • Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.
  • Elda aldrig ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den.
  • Kontrollera alltid att all glöd är släckt och vattna igenom jorden innan du lämnar platsen. Gör även en efterkontroll några timmar senare.
  • Om du bor i ett tätbebyggt område bör du undvika att elda trädgårdsavfall, du kan istället köra avfallet till kommunens återvinningscentral.

Det är bra att ha krattor och liknande tillhands liksom en vattenslang med lämplig längd eller strilkannor med vatten.

Brandriskprognosen sätts under perioden slutet på april t.o.m. sista augusti.

Ja, med elektrisk grill.

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att ringa våra telefonsvarare för information. I vissa sammanhang kan det vara bra att kontakta markägaren. Om man eldar ska elden vara ordentligt släckt innan man lämnar den.

Normalt behöver du inte anmäla till brandkåren att du ska elda. Om du däremot misstänker att det kommer bli en ordentlig rökpelare som andra kan uppfatta som en brand kan det vara smart att ringa brandkåren i förväg. I samband med valborg ska du anmäla eldningen eftersom du då eldar efter att det har blivit mörkt.

Senast uppdaterad: 6 maj 2019