Invigning

Den 4 mars 2020 invigs den nya huvudbrandstationen i Mora för Brandkåren Norra Dalarna. Invigningen är enbart öppen för särkilt inbjudna deltagare och anmälan genomförs på denna sid.

Nya huvudbrandstationen för Brandkåren Norra Dalarna

Nya huvudbrandstationen för Brandkåren Norra Dalarna

Vi välkomnar dig till invigningen av nya brandstationen i Mora onsdagen den 4 mars 2020. Den nya stationen är belägen väster om nuvarande brandstation längs E45 i riktning mot Malung/Karlstad, adressen är Mäxvägen 55.

Program:
-11:00 Portarna öppnas. Rundvandring i lokalerna pågår hela dagen.
-12:00 Enklare lunch serveras i vagnhallen.
-13:00 Invigningsceremoni med kortege från gamla brandstationen.
-14:00 Tårta och kaffe serveras i vagnhallen.
-15:00 Avslutning.

Anmälan:
Anmälan har stängt. Kontakta förbundsdirektören via e-post vid sen anmälan, vi har några reservplatser.

Övrig info:
-Det är ont om parkeringsplatser vid brandstationen. Vi hänvisar till allmänna parkeringar eller lokalgator.

Varmt välkommen!

Johan Szymanski                    Peter Bäcke
Förbundsdirektör                     Stf. Förbundsdirektör
010-203 17 80                           010-203 17 70

Senast uppdaterad: 24 februari 2020