AlarmTime: 2021-11-19 07:36:20.061
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 19 november 2021