AlarmTime: 2021-11-19 19:46:16.331
EventText 1: Hinder på väg
EventText 2: Övrig väg
Place: vid brattströmmen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 19 november 2021